หลักการดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่เหมาะกับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีข้อปลีกย่อยบอก

แนะนำกลยุทธ์การเลือกคัดซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆสนับสนุนให้ท่านนั้นเลือกคัดทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวท่านมากมายที่สุดเราเองค่ะมีกลยุทธ์+บทความเยอะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้ท่านได้อ่าน เช่นบทความ อักษรทะเบียนที่ควรเฉียง ปกติอักษรทะเบียนที่ควรเฉียงมีไพ่ต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีแนวทางบวกลบคูณหารอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำท่านก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการเพราะฉะนี้ครับผม
ให้ทำการแปลงค่าหมวดหมู่อักขระ 2 ตัวส่วนหน้า แล้วเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง

2. ภายหลังเมื่อได้จำนวนรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักตัวเลขศาสตร์

ควรหลีกหมวดหมู่ตัวอักษรอักขระอวมงคลและตัวเลขอวมงคล ไม่ควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรอวมงคลและตัวเลขอวมงคลไม่ได้ ไม่ควรให้ตัวเลขอวมงคลวันเกิดเป็นตัวเลขตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารเพราะฉะนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเลขหมายที่ให้ท่าน ระดับดีมากมาย หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  ตัวเลขจำนวนรวมที่ให้คุณๆระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรอวมงคลที่ควรเฉียงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดวันอาทิตย์ ตัวเลข 6 อักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันจันทร์  ตัวเลข 1 อักษร ( อ )

เกิดวันอังคาร ตัวเลข 2 อักษรอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันวันพุธเวลากลางวัน ตัวเลข 3 อักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันวันพุธกลางคืน ตัวเลข 5 อักษรอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส ตัวเลข 7 อักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันวันศุกร์ ตัวเลข 8 อักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด วันดาวเสาร์ ตัวเลข 4 อักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เลขหมายทะเบียนตัวเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าจ้างอักษรอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวนรวม หมวดหมู่ตัวอักษรอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และจำนวนรวมเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้บึงวกกัน ได้ตามที่เห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความเกี่ยวข้องระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาตัวเลขศาสตร์ 42  หมายถึงจำนวนรวมที่ให้ท่านระดับดีมากมาย เป็นอาทิ เพราะเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบเทียบไปด้วย เช่นเกิดวันอาทิตย์ ก็ไม่ควรมีตัวเลข 6 และอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างตรงนี้ทะเบียนรถตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันอาทิตย์เป็นอาทิ ทั้งนี้เพราะมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็หมายถึง แนวทางบวกลบคูณหารจำนวนรวมของตัวเลขทะเบียนสวยตรงตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยควรรู้ก่อนว่าจำนวนรวมเท่าไหนดีมิดี ในวันนี้เราเองค่ะมีแนวทางบวกลบคูณหารจำนวนรวมมาให้ท่านดู

วิธีการบวกลบคูณหารจำนวนรวมของทะเบียนสวย

แปลงค่าหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวส่วนหน้า แล้วเอามาบวกกับเลขหมาย 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นแปลงค่าได้เพราะฉะนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าเพียงกับ  1
ข บ ป ง ช               มีค่าเพียงกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าเพียงกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีค่าเพียงกับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าเพียงกับ  5
จ ล ว อ                  มีค่าเพียงกับ  6
ซ ศ ส                     มีค่าเพียงกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าเพียงกับ  8
ฏ ฐ                        มีค่าเพียงกับ  9

หลังจากได้จำนวนรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักตัวเลขศาสตร์ เพราะแจกจ่ายกลุ่มตัวเลขศาสตร์ เพราะฉะนี้

– ตัวเลขจำนวนรวมดีมากมาย เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้ท่านระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง มหัทธนะ รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– ตัวเลขจำนวนรวมดีปานกลาง เช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้ท่านระดับดีปานกลาง เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบผลสำเร็จ ถ้ามีความพยายาม

– ตัวเลขจำนวนรวมไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง เช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ทั้งนี้เพราะเหนื่อยเหน็ดมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอปัญหาโซรมเร้า การทำมาหากิน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง ควรเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/

About Author